Príklad zobrazenia vybraných údajov v reálnom čase

Smart city riešenia na báze technológie

Upgrade osvetlenia

Inštalácia služieb podľa potreby

Pripojenie senzorov podľa potreby

Služby v reálnom čase

smart-services
smart-services
smart-services

iceLIGHT: Vzdialená správa, manažment a prevádzka verejného osvetlenia.

ICE CMS ponúka plný monitoring a ovládanie jednotlivých svetiel prostredníctvom portálových služieb:

  • Prehľad a stav v reálnom čase
  • Nastavenie kalendárov individuálne alebo v skupinách
  • Vzdialené zapínanie / vypínanie / stmievanie

Mobilná aplikácia pre inštaláciu a ovládanie svetiel.
Otvorené API pre systémy tretích strán (zdieľanie dát alebo prijímanie príkazov).
Semi-smart metering a predpoveď / kalkulácia spotreby.

iceCONTENT

Svetlá ako informačné body: mestá môžu šíriť lokálne informácie.
Mestský Intranet: zdieľanie video alebo audio súborov, webového kontentu,
informácií pre turistov, programovanie obchodov, digitálne časopisy a pod.
"ICE City Info" mobilná aplikácia (Google Store & Apple Store).
Obsah k dispozícii bez nutnosti internetového pripojenia.
Bezpečnostné / krízové oznamy.
Akcie: ponuky obchodov a reštaurácii, turistické atrakcie, športové a
kultúrne podujatia.
Zábava" filmy, videá, hry a pod.

iceMARKETING

Odhad množstva návštevníkov alebo účastníkov eventov.
Anonymné odhady počtu prechádzajúcich ľudí.
Meranie pohybu ľudí prostredníctvom anonymného sledovania zariadení.
Meranie stráveného času na konkrétnych miestach.
Dynamické informácie pre reklamné účely.
Štatistiky & grafy pre mesto a partnerov.

iceSAFETY

Systém pre hlásenie incidentov a poplachov.
Služba SOS dostupná prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo malého
prenosného tlačidla v rôznych prevedeniach s dlhou výdržov batérií.
Flexibilný mamažment pre registráciu a definíciu uživateľov.
Rôzne scenáre a aplikácie využitia:

  • Pre deti, mládež a seniorov
  • Zamestnancov
  • Oznámenia a upozornenia
  • Možnosť sledovaniaobjektov a zariadení

iceCOUNT

Anonymné počítanie automobilov prostredníctvom ultrazvukových senzorov.
Počítanie automobilov podľa typu, odhad vzdialenosti, rýchlosti, identifikácia
pohybu prostredníctvom inteligentného kamerového systému.
Monitorovanie a procesovanie dát v reálnom čase.

iceFLOW

Meranie a monitorovanie pohybu dopravy medzi jednotlivými bodmi v
reálnom čase.
Na základe Bluetooth.

iceSENSOR

Vytvorenie senzorickej siete pre mestá a lokality.
Možnosť pripojenia rôznych senzorov podľa potreby:
Meteorologický senzor: teplota, zrážky, rýchlosť vetra, tlak, vlhkosť.
Kvalita ovzdušia: nitrogen dioxine (NO2), nitrogen monoxine (NO), sulphur
dioxine (SO2), carbon monoxine (CO), hydrogen sulphide (H2S), ozone (O3),
prachové a pevné častice (PM 2.5, PM 2.10).
Magnetické senzory pre stĺpy a dvere.
Senzor hluku.
Ďalšie senzory podľa požiadaviek.