Milí návštevníci našej webovej stránky!

Zaujíma Vás problematika verejného osvetlenia?

Potrebujete riešiť mimorozpočtové a mimoúverové financovanie komplexnej rekonštrukcie, resp. modernizácie sietí verejného osvetlenia?

Ste na správnej adrese!

Logické je, že táto problematika sa týka predovšetkým samospráv a štatutárnych zástupcov miest a obcí. Z príslušnej legislatívy je povinnosťou starať sa o funkčnosť verejného osvetlenia. Budeme však radi, ak náš produkt zaujme aj ostatných profesionálov, ktorí sa zaoberajú otázkami prevádzky sietí verejného osvetlenia, jeho projektovania, budovania a zabezpečenia finančnej stránky projektu.

Kolektív odborníkov, ktorí sa dlhé roky venujú otázkam celého spektra verejného osvetlenia, vrátane výskumu, projektovania, konštrukcií, výstavby a financovania, sa pokúsi Vám pomôcť.

V stručnej forme Vám prednesieme osobitosti ponúkaného modelu riešenia problémov zabezpečenia verejného osvetlenia v podmienkach rozpočtu samosprávy a platnej legislatívy.

Takže vitajte a nech sa páči, prejdite na ďalšiu záložku.