Milí návštevníci našej webovej stránky!

Zaujíma Vás problematika verejného osvetlenia?

Potrebujete riešiť mimorozpočtové a mimoúverové financovanie komplexnej rekonštrukcie, resp. modernizácie sietí verejného osvetlenia?

Ste na správnej adrese!

Logické je, že táto problematika sa týka predovšetkým samospráv a štatutárnych zástupcov miest a obcí. Z príslušnej legislatívy je povinnosťou zabezpečiť pre občanov služby verejného osvetlenia ako i starať sa o funkčnosť infraštruktúry osvetlenia. Budeme však radi, ak naša ponuka zaujme i ostatných profesionálov, ktorí sa venujú otázkam prevádzky sietí verejného osvetlenia, jeho projektovania, budovania a predovšetkým zabezpečenia finančnej stránky zabezpečenia komplexných služieb, počnúc financovania projektov cez realizáciu modernizácie až k zabezpečeniu následnej správy a údržby.

Kolektív odborníkov, ktorí sa dlhé roky venujú otázkam celého spektra verejného osvetlenia, vrátane výskumu, projektovania, konštrukcií, výstavby a financovania, sa pokúsi Vám pomôcť.

Takže vitajte a nech sa páči, prejdite na ďalšiu záložku.